Home >

Algemeen Directeur, Noblesse Proteins

Locatie

Wijster, Drenthe

Publicatiedatum

06-05-2019

Opdrachtgever

AgriFoodMatch BV

Bedrijfsprofiel

Noblesse Proteins is een jonge, ultramoderne en duurzame onderneming, die slachtbijproducten verwerkt tot hoogwaardige, eiwitrijke grondstoffen voor de diervoederindustrie (petfood en aquafeed), meststoffen en biodiesel. Het bedrijf, opgestart in 2012, is een uniek initiatief van zes onafhankelijke Nederlandse pluimveeslachterijen die op deze manier een enorme bijdrage leveren aan een circulaire economie. Op het Energie Transitiepark Midden-Drenthe bij Wijster is een productiebedrijf gebouwd waar op verschillende productielijnen verenmeel, bloedmeel, pluimveemeel en vet worden geproduceerd. In totaal zijn er ongeveer 25 medewerkers actief.

Principes

De keuze voor de locatie is mede ingegeven door het uitgangspunt van duurzaam ondernemen (cradle-to-cradle). Er wordt gebruik gemaakt van de restwarmte en de afvalwaterzuivering van afvalverwerker Attero. Daarnaast wordt een deel van de elektriciteit opgewekt met zonnepanelen.

Markt

De hoogwaardige eiwitten die Noblesse Proteins produceert worden o.a. afgezet naar gerenommeerde spelers in de internationale petfoodmarkt. De garantie dat de grondstof alleen maar afkomstig is uit de pluimveesector geeft de producten een meerwaarde.
Het vet dat bij het proces vrijkomt wordt afgezet naar de diervoederindustrie en producenten van biodiesel.
Bloedmeel vormt een belangrijke bron van mineralen voor meststoffenproducenten.
Een veelbelovende groeimarkt wordt gevormd door aquafeed door de wereldwijd toenemende productie van kweekvis. Noblesse Proteins onderzoekt de mogelijkheden van de ontwikkeling van nieuwe producten voor deze markt.
In de groeiende vraag zal in de komende jaren worden voorzien doordat de nertsenindustrie in Nederland wordt afgebouwd, waardoor er meer grondstof beschikbaar komt voor Noblesse Proteins.

Herbouw en uitbreiding

Op 10 februari 2019 heeft een brand de volledige productie van Noblesse Proteins vernietigd, terwijl de voorbereidingen voor verdubbeling van de productie reeds getroffen waren. De productie zal worden herbouwd, terwijl tegelijkertijd de capaciteit uitgebreid wordt. Binnen een jaar moet Noblesse Proteins weer in productie zijn. In de tussenliggende tijd zijn er maatregelen getroffen, zodat de toeleverende slachterijen hun slachtbijproducten elders kunnen afzetten. Ook voor het personeel zijn oplossingen gevonden, zodat deze voor de onderneming behouden blijven.

Organogram

De organisatie is voortdurend in beweging, zeker nu er gewerkt wordt aan verdubbeling van de capaciteit van de fabriek. Derhalve is er voor de nieuwe algemeen directeur ook voldoende ruimte om de organisatie naar zijn of haar idee in te richten.

Primair wordt er direct leidinggegeven aan:

 • Commercieel Manager
 • Controller
 • Productie en Techniek
 • Projectmanagement

Functie omschrijving - Algemeen Directeur, Noblesse Proteins

Ontwikkeling van de organisatie, uitbreiding van de markt en herbouw van productie

Uiteraard dient Noblesse Proteins zo snel mogelijk weer in productie te komen. Daartoe dient de herbouw en uitbreiding voortvarend ter hand genomen te worden. Dat is in het belang van de aandeelhouders en van de onderneming zelf en haar medewerkers. Dat vraagt stevige leiding en overleg met veel partijen.

Noblesse Proteins staat aan de vooravond van verdere groei. Nadat onder leiding van de huidige directeur met name de productieprocessen waren geoptimaliseerd en milieuproblemen (geur) zijn opgelost, dient er nu aandacht te komen voor de verdere ontwikkeling en professionalisering van de organisatie en de ontwikkeling van de markt. Daarbij wordt ook gekeken naar nieuwe producten en eventuele samenwerkingsverbanden.

De huidige directeur, die een operationele achtergrond heeft, vertrekt in de loop van 2019. Hij blijft echter parttime beschikbaar voor ondersteuning. Zijn operationele taken worden overgenomen door de productiemanager en de manager TD.

In het licht van deze ontwikkelingen heeft het de voorkeur dat de nieuw aan te stellen directeur naast leiderschapskwaliteiten en people management skills een commercieel profiel heeft.


Taken en verantwoordelijkheden

 • Leidinggeven aan het proces van herbouw en uitbreiding;
 • Zorgdragen voor formulering en realisatie van missie, visie, strategie, kernwaarden, het bedrijfsbeleid, -plan en -doelstellingen van Noblesse Proteins;
 • Eindverantwoordelijk voor de overall dagelijkse aansturing van de organisatie;
 • Denkt mee met de verschillende disciplines, onder andere op het gebied van marketing, productie en supply chain, weet in detail wat er speelt en stuurt op basis van informatie en inzicht op ontwikkeling, verbetering en verdere professionalisering van de gehele organisatie;
 • Treedt zelf voorwaarts op naar strategische accounts. Zoekt actief nieuwe afzetmogelijkheden en samenwerkingspartners;
 • Geeft leiding aan verdere internationale groei en ontwikkeling van het bedrijf;
 • Informeert en rapporteert op regelmatige basis over ontwikkelingen en resultaten aan de aandeelhouders;
 • Vertaalt en implementeert de strategie door de organisatie optimaal in te richten en te laten functioneren;
 • Realiseert de ondernemingsdoelstellingen door het delegeren van verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan het management en ziet toe en bewaakt de realisatie daarvan op basis van stuurinformatie en door middel van periodiek overleg;
 • Signaleert knelpunten, verbetert de samenwerking tussen de verschillende bedrijfsonderdelen en de toeleveranciers en optimaliseert de huidige processen;
 • Vertegenwoordigt de organisatie richting klanten, leveranciers en andere relevante partijen, zoals overheden, omwonenden, onderzoeksinstellingen, banken, etc.;
 • Is op de hoogte van interne en externe ontwikkelingen die relevant kunnen zijn voor de bedrijfsvoering en vertaalt deze naar beleid, doelstellingen en acties;
 • Inspireert en enthousiasmeert de medewerkers, niet alleen door voorbeeldgedrag maar ook door coaching, begeleiding en facilitering.

Functie eisen - Algemeen Directeur, Noblesse Proteins

Algemeen Directeur met commerciële drive en stakeholder management skills


Functie-eisen

 • Afgeronde en relevante technisch-commerciële of bedrijfskundige studie, minimaal op Hbo-niveau;
 • Tenminste 5 jaar ervaring in een brede en (commercieel) eindverantwoordelijke functie bij voorkeur in de productie en afzet van grondstoffen naar de (aqua)feed, food en/of petfood industrie;
 • In staat om de organisatie te sturen en te leiden vanuit visie en met strategisch inzicht;
 • Boegbeeld, zowel extern- als intern zichtbaar en actief;
 • Bedrijfskundig inzicht en in staat om op grond van opgedane kennis en ervaring nieuwe inzichten en ontwikkelingen toe te voegen waarmee de onderneming op een hoger niveau gebracht wordt;
 • In staat algemene doelen te vertalen naar concrete, kwantitatief onderbouwde plannen en business cases;
 • Helikopterview en in staat strategische relaties op te bouwen met andere bedrijven in de sector;
 • Dicht bij de werkvloer en zich thuis voelen binnen een bedrijf met een praktisch ingestelde en informele (Drentse) bedrijfscultuur. De inbreng van medewerkers oprecht en zichtbaar waarderen;
 • In staat verantwoordelijkheden te delegeren, te coachen en medewerkers te ontwikkelen vanuit transparantie en duidelijke sturing;
 • Stakeholder management skills. De soms tegenstrijdige belangen in het oog houden en tegen elkaar afwegen;
 • Goede mondeling en schriftelijke beheersing van het Nederlands, Engels en bij voorkeur Duits.


Competenties

 • Krachtige en authentieke persoonlijkheid;
 • Gedegen sparringpartner en in staat kritisch op detailniveau mee te denken;
 • Herkenbaar, onafhankelijk, zichtbaar en natuurlijk leider;
 • Echt ‘mensen-mens’: soepel communicerend, sociaal vaardig en toegankelijk;
 • Commercieel ervaren, met name in grondstoffenmarkten(vernauwing) en commercieel denkend, kansen kunnen zien en benutten;
 • Komt afspraken na en verwacht dit ook van zijn omgeving, is resultaatgericht;
 • Analytisch, goed abstractieniveau, in staat op hoofdlijnen en op detailniveau te kunnen denken;
 • Nuchter, no-nonsense en hands-on ingesteld;
 • Gericht op langere termijn met visie, zonder de korte termijn uit het oog te verliezen.

Aanbod

Noblesse Protreins biedt de juiste kandidaat een veelzijdige functie als Algemeen Directeur met commercieel accent en veel ruimte voor eigen inbreng binnen een ambitieuze en toekomstgerichte organisatie met een informele werksfeer. Daarbij uitstekende arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met de zwaarte van de functie, de uitdaging en ervaring van de kandidaat.

Interesse in Algemeen Directeur, Noblesse Proteins ?

Solliciteren via sollicitatiebutton of via www.ceresrecruitment.nl.

Emmen Heeft Werk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.